O nas

Barbara Zach, Julia Marczuk

Włodzimierz Żukowski, Bartosz Mularski

Collectif4 to fundacja stworzona przez czwórkę przyjaciół, której celem jest rozwój sztuki współczesnej we wszystkich jej przejawach: koncerty, wystawy, wydarzenia multimedialne, warsztaty. Przy fundacji istnieje również zespół o tej samej nazwie. Członkowie zespołu specjalizują się w różnorodnych obszarach sztuki: od muzyki improwizowanej, poprzez kompozycję, sztuki wizualne, po wykonywanie już istniejącego repertuaru.


Collectif4 jest organizacją non-profit, której misją jest popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie muzyki współczesnej.

Fundacja realizuje swoją misję poprzez organizację koncertów, festiwali, warsztatów i innych wydarzeń kulturalnych. Działania te mają na celu:

  • zachęcenie społeczeństwa do słuchania i poznawania muzyki współczesnej,
  • upowszechnienie wiedzy o muzyce współczesnej,
  • wspieranie rozwoju młodych twórców muzyki współczesnej.

Collectif4 współpracuje z instytucjami kultury, szkołami muzycznymi, uniwersytetami i innymi organizacjami pozarządowymi. Działalność Fundacji jest finansowana ze składek członkowskich, darowizn i dotacji.

Misja fundacji Collectif4:

  • Promujemy rozwój sztuki współczesnej w Polsce.
  • Chcemy, aby sztuka współczesna była dostępna dla wszystkich, niezależnie od ich wieku, wykształcenia czy zasobów finansowych.
  • W tym celu organizujemy koncerty, wystawy, wydarzenia multimedialne i warsztaty.